Eduardo Pascual Ramos

Eduardo Pascual Ramos

Membre del Consell de Redacció de la Revista Mayurqa

Universitat de les Illes Balears, Espanya

Professor d’Història Moderna de la UIB des de 2008 i professor-tutor de la UNED des de 2012. Les seves línies de recerca estan centrades en la sociologia del poder (noblesa i llinatge) i en les institucions polítiques i econòmiques del regne de Mallorca a l’Antic Règim. És autor de més de cinquanta publicacions en història Moderna, Medieval i temàtica xueta, entre llibres, pròlegs, actes de congressos internacionals, reunions científiques, jornades i articles en revistes especialitzades. Entre els llibres publicats: Ferran el Catòlic. Rex Maioricarum (2017), El Decret de Nova Planta de Mallorca. Temps de Leviatan (2016), Poder y linaje durante la guerra de Sucesión en el reino de Mallorca. El marqués de la Torre (2013), Francesc Truyols Font de Roqueta. Política i llinatge a la Mallorca del segle XVII (2008) i de la reedició de La judería de Mallorca en 1391 de José María Quadrado (2008). Ha participat en diversos equips de recerca nacionals i internacionals. És membre de la Red Imperial Contractor State Group.