Estructura i personal

Direcció
Jerònia Lladó Vich

Editor. Cap de promoció i projectes editorials 
Joan Vives Riera

Revisió i correcció
Gabriel Camps i Moranta

Maquetació
Joana Salom Moyà

Administració i vendes
Carolina Estapé Pujol

Distribució 
Joan Alcover Llinàs