Estudis Anglesos

Sobre la col·lecció

La col·lecció Estudis Anglesos / English Studies publica monografies i volums editats, tant d'investigació com de divulgació, sobre qualsevol aspecte relacionat amb els Estudis Anglesos (literatura, cultura i lingüística, en qualsevol de les seves vessants).

Publicar un manuscrit

Les persones interessades a publicar un manuscrit han d'enviar inicialment una proposta que contingui la següent informació (veure document PDF adjunt - Instruccions per a propostes). La data límit per a l'enviament de propostes serà el 30 d'octubre de cada any. Les directores de la col·lecció valoraran les propostes i comunicaran l'acceptació o no acceptació el 20 de novembre del mateix any, tot i que l'acceptació final del manuscrit està supeditada a la valoració de dos avaluadors externs, del Consell de Direcció de la col·lecció i d'Edicions UIB. La data límit per rebre el manuscrit final serà el 30 de març de l'any següent. Es recomana consultar les Normes d'Edició de la col·lecció per a l'elaboració del manuscrit.
 
Nom Correu electrònic Telèfon Ubicació
Lucía Loureiro Porto lucia.loureiro@uib.es 971 259763 Edifici Ramon Llull (UIB)
Patricia Bastida Rodríguez pbastida@uib.es 971 259766 Edifici Ramon Llull (UIB)