Editor

Bartomeu Alorda, Spain

Coordinador Secció Edificació

Gabriel Horrach

Secció Edificació

Antoni Cladera

Joan Muñoz Gomila

Coordinador Secció Industrials

Víctor Martínez Moll

Secció Industrials

Andreu Moià Pol

miquel roca adrover

Antoni Burguera, Universitat de les Illes Balears, Spain

Kay Suenaga Portugu?©s

Dr Jaume Verd, UIB, Spain

Coordinador Secció Informàtica

Sr. Guillermo Rodríguez-Navas, UIB

Secció Informàtica

Francesc Bonin Font, UIB

Coordinador Secció Matemàtiques

Mercé Llabrés Segura, Spain

Secció Matemàtiques

Maria Jesus Alvarez

Ana Belén Petro

Coordinador Secció Telecomunicacions

Jaume Ramis

Secció Telecomunicacions

Sebastia Bota, UIB, Spain

Magdalena Payeras Capellà

Rodrigo Picos Gayà