Estudi d’aportació solar tèrmica en un procés de producció d’embotits artesans

  • Vicenç Blanco Rosselló

Resum

Al sector càrnic espanyol, concretament al subsector d'elaborats, el principal recurs energètic és el gasoil. En aquest article es valora l'aportació d'Energia Solar Tèrmica de mitja temperatura a l'esquema energètic d'una fàbrica d'embotits a Mallorca (Illes Balears). La instal·lació s'orienta tant a l'aportació d'energia tèrmica en els processos de producció, com a l'obtenció d'aigua calenta sanitària al llarg de tot l'any. S'implementen i comparen quatre escenaris mitjançant la seva simulació amb TRNSYS 16. El primer comprèn la instal·lació de col·lectors plans convencionals com a solució de baix cost. En els tres següents s'inclouen combinacions de diferents tecnologies de captació, entre elles un concentrador solar (el CCStaR) dissenyat a la Universitat de les Illes Balears.

##submission.authorBiography##

Vicenç Blanco Rosselló
Estudiant Enginyeria tegrave;cnica Industrial Especialitat Electrograve;nica industrial.
Publicades
2013-02-08
Secció
Recerca - Divulgació