Implementació d’un sistema de mesura ambiental portàtil alimentat amb energia solar

  • Marc Soler Vallespir
  • Bartomeu Alorda

Resum

El present document mostra el procés realitzat en el projecte de fi de carrera que ha consistit en el disseny i fabricació d’un sistema de mesura ambiental incorporat en una motxilla. El sistema està dividit en dos mòduls: alimentació i mesura.

El mòdul d’alimentació adapta l’energia procedent de la radiació solar a les necessitats del sistema per garantir el seu funcionament. L’energia requerida també pot provenir d’una connexió a la xarxa elèctrica. A més, el sistema carrega unes bateries recarregables que també serveixen com a font d’entrada d’energia.

El mòdul de mesura capta la informació de diferents paràmetres meteorològics a través de sensors i guarda aquestes dades en una memòria externa extraïble. En aquesta memòria es crea un fitxer amb les dades que és accessible a través d’un ordinador, amb el qual es podran visualitzar els resultats. A més, el sistema té implementada una interfície per connectar-hi un mòdul GPS.

Publicades
2013-02-08
Secció
Recerca - Divulgació