MIRES: Disseny i Implementació d'un Sistema de Realitat Mixta

  • Tomeu Canyelles Escarrer Universitat de les Illes Balears
  • Antoni Jaume Capó Universitat de les Illes Balears

Resum

El present article recull tot el procés de desenvolupament d'un sistema de
realitat mixta de baix cost. Es presenta l'arquitectura de tres nivells del
sistema: es captura informació de l'entorn mitjançant un dispositiu
RGB-D (Kinect), que enregistra el núvol de punt en les estructures
pertinents. Es reconstrueix un model en 3D de l'escena definint unes lleis
físiques que governaran el món. Tot seguit, els usuari tendran mitjans per
introduir-hi un conjunt d'objectes virtuals, que es regiran per les mateixes
lleis físiques del món. El resultat és el sistema de realitat mixta desitjat:
MIRES.

Publicades
2013-02-08
Secció
Recerca - Divulgació