Universitat de les Illes Balears
Ramón Llull building
Cra. de Valldemossa, Km 7.5
Palma 07122

Contacte principal

David Ginard & Magdalena Cerdà
Coordinadors
Universitat de les Illes Balears
Telèfon 971173277

Suport tècnic

Suport Edicions UIB
Telèfon +34971259791