Focus i abast

La revista Mayurqa és una publicació periòdica del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts de la Universitat de les Illes Balears. Es centra en la publicació d'estudis de recerca sobre les branques d'Història i Història de l'Art des d'una concepció àmplia (contextos universal, espanyol i balear). 

La revista està estructurada en diverses seccions:

  • Miscel·lània o Dossier
  • Innovació didàctica
  • Documents
  • Entrevista
  • Recursos i fonts documentals
  • Ressenyes
  • Notícies

Procés d'avaluació d'experts/ertes

Mayurqa compta amb un comité d'assessors integrat per especialistes de les diferents àrees de les branques d'Història i Història de l'Art de l'àmbit nacional.
 
Els manuscrits originals susceptibles de ser publicats se remetran a una revisió per parells a dos experts en la matèria que es tracti en el treball. Aquesta revisió serà cega, per tant, els originals enviats als avaluadors no incorporaran les dades dels autors.
 
Els experts seleccionats pel Consell de Redacció seran externs al mateix.

Els informes dels experts podran ser:

a) Positius:

  • Sense modificacions
  • Amb modificacions puntuals
  • Amb modificacions substancials
b) Negatius
 
En cas que els informes dels experts siguin discordants, el Consell de Redacció podrà sol·licitar un tercer informe.
 

Política d’accés obert

La revista proporciona accés obert al contingut basat en el principi de fer que la recerca estigui disponible al públic facilita un intercanvi de coneixement més ampli i global.

 

Indexació

La revista Mayurqa es troba indexada en les següents bases de dades: