La venda de mel als mercats urbans medievals mediterranis

Estudi comparat de les ordinacions del Regne de Mallorca (segle XV)

  • Pablo José Alcover Cateura Universitat de Barcelona (ODELA)

Resum

El present article pretén ser la primera aproximació a la venda municipal de mel al regne de Mallorca a la baixa edat mitjana dins la historiografia especialitzada. Les fonts principals d’aquest estudi són ordinacions incloses als folis dels llibres del mostassaf locals conservats. La metodologia consisteix fonamentalment en un anàlisi comparatiu quantitatiu i qualitatiu de les esmentades fonts. Aquest article s’enmarca dins un projecte de recerca sobre la mel, de la producció al consum, a l’Europa baix medieval, amb el cas d’estudi la Corona d’Aragó.

Publicades
2021-09-01
Secció
Miscel·lània