Les eleccions preautonòmiques de 1979 a les Illes Balears

  • Martín Rotger Lebrón Universitat de les Illes Balears

Resum

En aquest article es contextualitzen i s’analitzen els resultats de les eleccions als consells insulars de les Illes Balears de 1979. Indirectament, també es van elegir els membres del Consell General Interinsular, òrgan de la preautonomia balear, fet pel qual aquestes eleccions són denominades preautonòmiques. Aquestes eleccions van estar marcades per la passivitat de l’electorat i l’avanç del vot nacionalista, elements que no es poden desvincular del canvi d’arena electoral ni de la coincidència amb les primeres eleccions municipals de l’actual període democràtic. Igualment, s’aprecien importants divergències entre illes que cal tenir en compte.

Publicades
2021-09-01
Secció
Miscel·lània