L'Arxiu d'Imatge i So del Consell Insular d'Eivissa

Patrimonialització dels fons arxivístics documentals gràfics

  • Lina Sansano

Resum

L'Arxiu d'Imatge i So concentra els seus esforços en la localització de documentació gràfica, especialment antiga, llegats públics i/o privats, sobre Eivissa, susceptibles de ser incorporats al fons arxivístic, inventariar-lo, documentar-lo i conservar-lo per al futur i per poder fer una bona difusió d'aquests fons arxivístics. És un procés de patrimonialització d'una documentació gràfica que s'ha de salvaguardar i que requereix, el més aviat possible, una legislació específica que l'empari.

Publicades
2021-09-01
Secció
Recursos i fonts documentals