Avaluadors 2018-2020

Avaluadors 2018-2020

Andreu Villalonga Vidal (Universitat de les Illes Balears)      

Antoni Marimon Riutort (Universitat de les Illes Balears)    

Antoni Mas Forners (Universitat de les Illes Balears)           

Antoni Nadal (Universitat de les Illes Balears)                      

Antoni Vidal Nicolau (Universitat de les Illes Balears)                      

Antònia Reig Morro (Taller de Restauració del Bisbat de Mallorca)            

Arnau Company Matas (Universitat de les Illes Balears)     

Catalina Cantarellas Camps (Universitat de les Illes Balears)                       

Concepció Bauçà de Mirabó Gralla (CESAG)            

Eduardo Carrero Santamaría (Universitat Autònoma de Barcelona)           

Fernando Hernández Sánchez (Universidad Autónoma de Madrid)            

Francesc Ramis Darder (Universitat de les Illes Balears)                  

Francesc Xavier Hernández Cardona (Universitat de Barcelona)                 

Francisca Lladó Pol (Universitat de les Illes Balears)                  

Francisco José García Pérez (Universitat de les Illes Balears)           

Gabriel Rosselló Calafell (Universitat de les Illes Balears)     

Giovanna Valenzano (Università degli Studi di Padova)

Gonçal López Nadal (Universitat de les Illes Balears)                      

Joan Maria Thomas Andreu (Universitat Rovira i Virgili)                 

Joan Ramon Torres (Universitat de Barcelona)                    

Jordi Amengual Quetglas                              

Josep Juan Vidal (Universitat de les Illes Balears)                 

Juan Sisinio Pérez Garzón (Universidad de Castilla la Mancha)       

Manel Santana i Morro (Universitat de les Illes Balears)                  

Margalida Bernat i Roca (Sociedad Española de Estudios Medievales)       

María Barceló Crespí (Universitat de les Illes Balears)                      

Marià Carbonell Buades (Universitat Autònoma de Barcelona)                   

Maria del Mar Gaita Socias (Consell de Mallorca)                

Miguel Deyá Bauzá (Universitat de les Illes Balears)            

Miguel Gabriel Garí Pallicer (Universitat de les Illes Balears)

Miquel A. Casasnovas (Institut Menorquí d'Estudis)            

Miquela Forteza Oliver (Universitat de les Illes Balears)                  

Miren Llona González (Universidad País Vasco)       

Montserrat Duch Plana (Universitat Rovira i Virgili)

Pelai Pagès Blanch (Universitat de Barcelona)                     

Pere Gabriel Sirvent (Universitat Autònoma de Barcelona)              

Pere Sales Vives (Universitat de les Illes Balears)               

Pere Terrasa Rigo                              

Rafael Gil Salinas (Universitat de València)              

Rosa María Martínez Segarra (UNED)                     

Santiago Colomar Ferrer                               

Tina Sabater Rebassa (Universitat de les Illes Balears)