David Ginard Féron

David Ginard Féron

Coordinador de la revista Mayurqa

Universitat de les Illes Balears, Espanya

Professor titular de la Universitat de les Illes Balears. Doctor en Història. Professor de la UIB des de 1997, ha exercit a les àrees d'Història Econòmica i d'Història Contemporània (des de 2009). Recerca centrada en l'estudi del moviment obrer, la repressió política durant la Guerra Civil, l'exili, la resistència antifranquista, el moviment de dones contra els feixismes, l'economia i societat de postguerra i la historiografia i la cultura militant del comunisme espanyol. Autor d'una vintena de llibres, entre d'altres:L'esquerra mallorquina i el franquisme (1994), L'oposició antifranquista i els comunistes mallorquins (1939-1977) (1998), El moviment obrer de Mallorca i la Guerra Civil (1936-1939) (1999), L'economia balear (1929-1959) (1999), Heriberto Quiñones y el movimiento comunista en España (1931-1942) (2000), Mallorca während der Franco-Diktadur. Politik, Wirtschaft und Gesellschaft 1939-1975 (2001), Les Baléares sous le régime franquiste (2002), Matilde Landa. De la Institución Libre de Enseñanza a las prisiones franquistas (2005), L'exili balear de 1939 (2008), Treballadors, sindicalistes i clandestins. Històries orals del moviment obrer a les Balears (1930-1950). Vols I (2012), II (2014) i III (2018), Aurora Picornell (1912-1937). De la història al símbol (2016) iAurora Picornell. Feminismo, comunismo y memoria republicana en el siglo XX (2018). Coautor de L'època contemporània a les Balears (1780-2005) (2006). Ha coordinat volums col.lectius com Represión política, justicia y reparación. La memoria histórica en perspectiva jurídica (1936-2008) (2009), Dona, Guerra Civil i franquisme (2011), Dona i lluita democràtica al segle XX (2012) iLa Casa del Poble i el moviment obrer a Mallorca (1900-1936) (2016). Des de 1996 dirigeix «Quaderns d'Història Contemporània de les Balears». Ha publicat un centenar de treballs en obres col.lectives i en revistes d'investigació com Ayer, Revista de Historiografía, Hispania y Studia Historica.