Magdalena Cerdà Garriga

Magdalena Cerdà Garriga

Coordinadora de la Revista Mayurqa

Universitat de les Illes Balears, Espanya

Llicenciada en Història de l'Art (2004), en Història (2009) i Màster en patrimoni cultural: investigació i gestió (2012) per la Universitat de les Illes Balears. Doctora europea en Història de l'Art per la Universitat de les Illes Balears (2016) amb la tesi La imatgeria medieval mallorquina (1229-1520). Des de l’any 2012 és professora d’Història de l’Art del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts de la Universitat de les Illes Balears i membre del grup de recerca Estudis Medievals (GRESMED).

Les seves línies de recerca se centren en l'estudi de l'escultura i la imatgeria medieval mallorquina i el col·lectiu dels imaginaires i els fusters durant la baixa edat mitjana. Sobre aquests temes ha presentat comunicacions a congressos, jornades i seminaris d’àmbit local, nacional i internacional. Ha publicat els resultats de la seva recerca a revistes científiques com Hortus Artium Medievalium, Medievalismo, Anuario de Estudios Medievales i Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, així com també el llibre Fusters i imaginaires a la Mallorca Medieval (12291520). Els artífexs de l'escultura en fusta a l'editorial CSIC (Madrid, 2019). Ha realitzat estades de recerca al Centre d'Etudes Médiévales de Montpellier, al Centre d'Etudes Supérieures de Civilisation Médiévale (Université de Poitiers - CNRS) i a la Universitat de Barcelona. Actualment, participa en el projecte d'investigació La casa medieval. Materiales para su estudio en Mallorca (HAR2016-77032-P) finançat pel Ministerio de Economía y Competitividad.