Maria Victoria Soto Caba

Maria Victoria Soto Caba

Membre del Comitè Científic de la revista Mayurqa

Universitat Nacional d'Educació a Distància, Espanya

És professora titular d’Història de l’Art a la Facultat de Geografia i Historia de la UNED, i imparteix docència de les assignatures sobre Patrimoni i Art Barroc. Ha ofert cursos a la Facoltà di Architettura de la Università degli Studi di Palermo (1995), al programa de Doutoramento de la ESAP (Escola Superior Artística do Porto, 2002) i al Master sobre Medizione e gestione del patrimonio culturale in Europa, al Centre Heracles a la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università della Calabria (2008). Ha participat a vuit projectes d’investigació I+D i en més d’una trentena de congressos internacionals. A l’actualitat s’encarrega del MÓDULO “Paisajes Culturales” del curs sobre Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural. Entre les seves línies d’investigació destaquen les dedicades a la Historia del Jardí i de l’Arquitectura Efímera. És membre del Projecte I+D+I ART-ES. APROPIACIONES E HIBRIDACIONES ENTRE LAS ARTES PLÁSTICAS Y LAS ARTES ESCÉNICAS EN LA EDAD MODERNA, HAR2015-70089-P (MINECO/FEDER). I de l’Activitat Docent: ACTIVIDAD DE INNOVACIÓN EDUCATIVA (AIE): INSTRUMENTOS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS TFG Y TFM. Compta amb diverses monografies i nombrosos articles. Juntament amb altres professors és autora del llibre El estudio del Patrimonio Cultural (Madrid, Editorial Universitaria Ramón Areces, 2017).