Sonsoles Hernández

Sonsoles Hernández Barbosa

Miembro del Consejo de redacción de la Revista Mayurqa

Universitat de les Illes Balears, Espanya

Llicenciada en Història de l’art (Universidade de Santiago de Compostela) i en Musicologia (Universidad Complutense de Madrid), es va doctorar al 2010 per la Université de Paris-Sorbonne i per la Complutense (premi extraordinari de doctorat). S’ha especialitzat en l’estudi de la sinestèsia en la fi de segle, publicant la monografia Sinestesias. Arte, literatura y música en el París de final de siglo, 1880-1900 (Abada, 2013) i Un martes en casa de Mallarmé. Redon, Debussy y Mallarmé encontrados (Editorial Complutense, 2010), premi Dámaso Alonso de assaig. Ha publicat articles a revistes científiques com Visual Studies, French Cultural Studies, Revista de Estudios Hispánicos (Washington University in St. Louis), Bulletin of Spanish Studies i The Senses & Society. Ha realitzat estades d’investigació a l’École de Hautes Études a Sciences Sociales i al Birbeck College (University of London). Actualment les seves investigacions aborden l’estimulació sensible als orígens de la cultura de masses. En el marc d’aquest projecte se li ha concebut una 2018 Library Research Grant del Getty Research Institute de Los Angeles. És professora titular al departament de Ciències històriques i teoria de les arts de la Universitat de les Illes Balears i professora afiliada del Visual Studies Research Institute de la University of Southern California.