Studio preliminare sulla commitenza artistica femminile nella Sardegna tra X e XI secolo

  • Valeria Carta Università degli Studi di Cagliari

Resum

A Sardenya molts són els fragments medievals recuperats a les esglésies destruïdes actualment i sovint reconeguts com fora de context. Per tant, als especialistes els és difícil investigar adequadament artefactes com els epígrafs greco-sards. Alguns d'aquests informen dels noms d'homes i dones que probablement formaven part de les famílies aristocràtiques que governaven l'illa. La comparació d’evidències sardes amb les trobades al sud d’Itàlia podria suposar respostes sobre aquest període. A més, pot ser significativament eficaç per revelar totes les connexions entre el mecenatge artístic i les dones a Sardenya.

Paraula clau: Sardenya, Edat Mitjana, mecenatge artístic, comissió de dones, epígrafs.

 

Publicades
2021-09-01
Secció
Miscel·lània